Wyróżnienie to przyznawane jest przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), symbolizuje znaczący wzrost w zarządzaniu klastrem, dopasowując jego standardy do europejskich norm doskonałości. Gold Label jest najwyższym możliwym do uzyskania certyfikatem europejskim dotyczącym zarządzania klastrami, a wyróżnienie to stawia nas w szeregu z najlepszymi klastrami w Europie.

To niezwykle ważne potwierdzenie wysokiej jakości zarządzania oraz ugruntowanej pozycji jako jednej z wiodących organizacji klastrowych.

Jesteśmy zobowiązani do dalszego rozwijania naszych działań, promowania innowacji i tworzenia pozytywnego wpływu na branżę. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, i jesteśmy gotowi na dalsze wyzwania i osiągnięcia!