W dniach 30-31 stycznia 2024 roku przedstawiciel Biura Klastra wziął udział w spotkaniu konsorcjum projektu Better Factory w Barcelonie. 

Spotkanie zorganizował jeden z partnerów: Mobile Word Capital, który udostępnił na potrzeby konsorcjum wnętrza swojego obiektu.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe postępy w realizacji projektu i ustalono dalsze działania. Omówiono postępy prac konsorcjów z drugiego konkursu. Odbyło się również kilka sesji roboczych, w czasie których m.in. opracowano plan działania dotyczący eksploatacji wyników projektu. Przedstawiono również plan promocji dla projektu na ostatni rok jego realizacji oraz kolejne kroki do podjęcia w celu przygotowania do raportu końcowego w ramach projektu.

Dziękujemy wszystkim partnerom za owocne i aktywne spotkanie!