Korzyści z członkostwa

Integracja branży - wymiana informacji i bezpośrednie kontakty w ramach prestiżowej organizacji

Dofinansowania projektów na poziomie krajowym i międzynarodowym

Wspólne wyjazdy na targi i misje gospodarcze

Kontakty w ramach sieci międzynarodowych

Oszczędności w ramach działających grup zakupowych

Możliwość udziału w branżowych szkoleniach

Wspólna realizacja zleceń

Badania branżowe w laboratorium Klastra

Wpływ na kształcenie nowych kadr