Zarząd

Katarzyna Meger

Prezes Zarządu

Dariusz Sykutera

Wiceprezes Zarządu

Marek Bieliński

Członek Zarządu

Tadeusz Konek

Członek Zarządu

Marcin Kropidłowski

Członek Zarządu

Grzegorz Kapka

Członek Zarządu

Maciej Mazurkiewicz

Członek Zarządu

Biuro

Piotr Wojciechowski

Dyrektor Zarządzający

p.wojciechowski@klaster.bydgoszcz.pl

Agnieszka Matuszak

Project Manager

a.matuszak@klaster.bydgoszcz.pl

Tel. +48 695 990 147

Agata Milczewska

Koordynator projektów B+R

a.milczewska@klaster.bydgoszcz.pl

Tel. +48 518 246 463

Agata Cytowicz

Specjalista ds. przedsięwzięć kooperacyjnych

a.cytowicz@klaster.bydgoszcz.pl

Tel. +48 518 329 731

Magdalena Salik

Specjalista ds. projektów

m.salik@klaster.bydgoszcz.pl
Tel. +48 52 515 30 73

Michał Siudziński

Specjalista ds. edukacji

m.siudzinski@klaster.bydgoszcz.pl

Tel. +48 883 860 469

Rafał Strzyż

Koordynator laboratorium

r.strzyz@klaster.bydgoszcz.pl

Dagmara Kaczmarek

Referent ds. administracyjnych

d.kaczmarek@klaster.bydgoszcz.pl

Tel. +48 52 515 30 73