Zostań członkiem Klastra

Dołącz do nas!

Członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej może zostać przedsiębiorstwo, instytucja lub inny podmiot posiadający osobowość prawną (członek wspierający), a także osoba fizyczna (członek zwyczajny).

Krok 1 - Rekomendacja

Poproś dwóch naszych członków
o pisemną rekomendację.

Krok 2 - Deklaracja

Wypełnij deklarację i prześlij
do nas wraz z rekomendacjami.

Krok 3 - Decyzja

Zarząd BKP podejmie decyzję
o przyjęciu w poczet członków.

Składki członkowskie

Członkowie wspierający oraz członkowie zwyczajni prowadzący działalność gospodarczą:

do 25 osób

140zł/miesięcznie

od 26-100 osób

275 zł/miesięcznie

od 101-250 osób

550zł/miesięcznie

powyżej 250 osób

825 zł/miesięcznie

*wysokość składek zależy od wielkości zatrudnienie w przedsiębiorstwie.

 

Członkowie zwyczajni nieprowadzący działalności gospodarczej:

150 zł rocznie

Opłata wpisowa

a) Członkowie wspierający oraz Członkowie zwyczajni prowadzący działalność gospodarczą z zatrudnieniem do 25 osób – 5000 zł
b) Członkowie wspierający oraz Członkowie zwyczajni prowadzący działalność gospodarczą z zatrudnieniem od 26 do 100 osób – 7500 zł
c) Członkowie wspierający oraz Członkowie zwyczajni prowadzący działalność gospodarczą z zatrudnieniem powyżej 100 osób – 15000 zł

Deklaracje do pobrania