InnoBKP – opracowanie i wprowadzenie do oferty Bydgoskiego Klastra Przemysłowego nowych usług

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty Bydgoskiego Klastra Przemysłowego dwóch nowych produktów usługowych polegających na: świadczeniu usług laboratoryjnych z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz prowadzeniu seminariów/szkoleń branżowych i specjalistycznego doradztwa w zakresie Przemysłu 4.0.

W ramach projektu Bydgoski Klaster Przemysłowy opracuje, przygotuje i wprowadzi do swojej oferty 2 nowe produkty usługowe:

– BIC AgingTEST – świadczenie usług badań laboratoryjnych z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych,

– BIC DigiTRAINING&SKILL – organizację seminariów/szkoleń branżowych i specjalistycznego doradztwa w zakresie Przemysłu 4.0.

W projekcie zostaną również podjęte działania w zakresie podniesienia kompetencji i rozwoju zaplecza organizacyjnego klastra.

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 – 31.12.2023 r.

Budżet projektu: 1 102 948,50 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 653 760,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.