Prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej Katarzyna Meger złożyła podpis pod Deklaracją Współpracy na rzecz doprowadzenia do ujęcia w planach Kolei Dużych Prędkości nowej linii uwzględniającej nasz region.

Idea Koleji Dużych Prędkości związana jest z planami budowy CPK i skomunikowania go szybkimi kolejami (o prędkości ok. 360 km/h) z najważniejszymi ośrodkami w Polsce.

Jakkolwiek budowa CPK stoi pod znakiem zapytania, obecny rząd już zadeklarował, że szybkie koleje powstaną. Niestety podobnie jak w przypadku autostrad, Bydgoszcz w tych planach została zupełnie pominięta (planowana była modernizacja obecnej linii, ale na znacznie mniejszą prędkość). Tym razem pominięto też Toruń. Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmobilizował cały region, zarówno samorządowców, władze uczelni wyższych jak i instytucje otoczenia biznesu, aby ponad podziałami zawalczyć o nasz region. Dzisiejsza Deklaracja jest zwieńczeniem tej mobilizacji i początkiem prac nad koncepcją przebiegu linii kolejowej dla dużych prędkości.