W ramach projektu AIBC Euroclusters rozpoczęto nabór uczestników misji do Austin (Texas) w USA, która odbędzie się w dniach 14/15-17 lipca 2024 r.
Celem misji jest pozyskanie informacji i narzędzi w zakresie nowych modeli biznesowych oraz rozwój potencjalnej współpracy w obszarach sztucznej inteligencji i blockchain z podmiotami ze Stanów Zjednoczonych.
W misji mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz start-upy działające w branży produkcyjnej, logistyce, energetyce, mobilności oraz ICT, które wprowadziły w swoich zakładach rozwiązania sztucznej inteligencji lub blockchain.
Uczestnicy misji otrzymają zwrot kosztów w wysokości 2 tys. euro. Przedsiębiorstwa mogą oddelegować do udziału jednego pracownika.
Wnioski drogą elektroniczną można składać do 16 maja br.
Szczegóły dotyczące naboru oraz wniosek do wypełnienia znajdują się na stronie: https://piemonteinnova.it/bandi/aibc-international-mission-austin/?lang=en.