Targi INNOFORM® to jedyne w Polsce targi adresowane do branży formierskiej, organizowane w sercu polskiej Doliny Narzędziowej – Bydgoszczy. Rokrocznie odwiedzane przez właścicieli, kadrę zarządzającą i techniczną, wykorzystujących technologie obróbki narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakładach produkcyjnych.

Pierwszego dnia Targów INNOFORM® odbędzie się konferencja branżowa, podczas której omówiony zostanie temat recyklingu. Poruszona zostanie kwestia wymagań związanych z ochroną środowiska i regulacji wpływających na działalność i dalszy rozwój branży tworzyw polimerowych. Konferencja podzielona będzie na dwa panele.

Panel I Zrównoważony rozwój
Pierwszy panel dotyczyć będzie tematyki zrównoważonego rozwoju w obszarze polimerów oraz wpływu nowych regulacji krajowych i międzynarodowych na kondycję biznesu.
Gośćmi panelu będą przedstawiciele wielu sektorów gospodarki: samochodowego, opakowaniowego, kolejowego, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, jak eko-wymagania wpływają na ich branże w praktyce.

Panel II ESG i regulacje
Tematyka drugiego panelu poświęcona będzie ESG (Environmental, Social, Governance) czynnikom, które w najbliższych latach będą wywierać niezwykle istotny wpływ na działalność biznesową.
Uczestnikami panelu będą praktycy, przedstawiciele sektora bankowego i świata nauki, którzy omówią temat pod różnym kątem. Odpowiedzą m.in. na pytanie, jak należy przygotować przedsiębiorstwo do wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo tegoroczne Targi INNOFORM® zostaną poszerzone o Salon Recyklingu Tworzyw Sztucznych, gdzie firmy będą mogły prezentować produkty i rozwiązania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu przetwórstwa tworzyw sztucznych na środowisko.

Więcej informacji: https://innoform.pl/